Choď na obsah Choď na menu

ZÁZRAK

Matka Ježiša Krista vizionárke Conchita z Garabandalu-Španielsko / r.1963)

 ŠTVRTOK  (20:30 hod.)

"V Cirkvi sa v ten deň udeje nejaká UDALOSŤ , (koncil) a ZÁZRAK bude po nej nasledovať v TEN ISTÝ DEŇ".

"ZÁZRAK sa stane vo ŠTVRTOK , 20:30 hod. a potrvá 15 minút."                                                            

MESIAC  MÁJ

Na otázku: "... v ktorom mesiaci môžeme očakávať zázrak ?" Odpovedala Conchita: "Od marca do MÁJA."                                                          

 

--------------------------------------------------- 

 Zjavenie Panny Marie v Amsterdame - Holandsko

 

(Matka Ježiša Krista - Matka všetkých národov - viz. Ida Peerdeman / 31.5.1954)

                  

 31. MÁJ.

"Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica.   

Dnes obdrží (Pani) Matka korunu. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL."

 

VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY (KONCIL)

"Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí  sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem.

Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: "Nechala som ťa - dieťa moje -  vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ  prebehne korunovácia  jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou." 

(31.5.1954 / Matka všetkých národov - Ida Peerdeman)

                

-------------------------------------------------- 

 

Zjavenie Panny Marie v Garabandale - Spanielsko

„Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV. Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom....“

(14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)

„Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).

PANNA MÁRIA:

„ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.

Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie.

Proste nás úprimne a my vás vypočujeme.

Mali by ste sa viac posväcovať.

Rozjímajte Ježišovo umučenie.“

 

"Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK."

(viz. Mária Loli / Garabandal)

-------------------------------------------------------------- 

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK


Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

*1. VAROVANIE


Výstrahami budú isté udalosti na Zemi.
Príde k nim za života Mirjany.

Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,

ktoré predpovedala Panna Mária.
-----------------------------------
 

Mirjana si - podľa želania Gospy -
za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča.
Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi,
čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejni tri dni
predtým, ako sa majú uskutočniť.
----------------------------
Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medjugoria.
Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých.
Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí,
že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
---------------------------------------


Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov,
ako sa prezradia tajomstvá:

"Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev.
Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať...
Nie je to ani papier, ani tkanina.
Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi.
On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskôr aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža,
ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú.

Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a
hodvábom.
 

Ivanka:
"Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medjugoria, na budúcnosť Cirkvi.
Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."
 

Gospa:
"Tu sú tajomstvá, deti moje.
To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro!
Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila
tajomstvá,
ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka.
Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy!

Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho
kvôli Pánovi?"
--------------------------------------------

 

*2. ZÁZRAK


Gospa sľúbila, že v Medjugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné.
Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.

 

*1. VAROVANIE

 

Pred znamením v Medjugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta
predznamenia ako varovanie pre svet.
 

Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie,
že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia,

ale už bude neskoro.
Čas milosti, ktorý prezívame teraz, sa skončí."
 

*2. ZÁZRAK

 

viz.Jakov:

"Videl som znamenie na vlastné oči.

Viem presný deň, kedy sa
uskutoční."

------------------------------


Keď všetci šiesti vizionári budú mať zverených 10 tajomstiev,
zjavenia sa po určitom čase skončia a začnú sa plniť tajomstvá,

ktoré im Gospa dala.

 

*2. ZÁZRAK


Vicka povedala, že tretie tajomstvo (znamenie) príde počas jej života,
keď už len jeden z vizionárov bude mať každodenné zjavenia.

 

 

Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s nimi,
ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995:
"Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu,
potom prečo sa máte báť toho, čo príde?
Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest,

pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."


Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/zazrak/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk