Choď na obsah Choď na menu

VAROVANIE

Varovanie je niečo, čo bude najskôr videné vo vzduchu, všade na svete a okamžite sa to premení do vnútra našich duší. Nebude to trvať dlho, ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to k dobru našich duší, aby sme uvideli v nás, v našom svedomí ... dobro a zlo, ktoré sme spôsobili.

Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Bohu, nášmu Otcovi a k Márii, našej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky.

Varovanie je určené pre všetkých, pretože Boh si praje našu spásu. Má spôsobiť, aby sme sa viac priblížili k Bohu a prehĺbili svoju vieru. Preto sa musíme na tento deň pripraviť. Nemáme ho však čakať v strachu, pretože Boh nezosiela nič, aby strašil, ale robí to kvôli spravodlivosti a z lásky, aby sa mohli radovať večným šťastím a neprivodili si zavrhnutie.“ 

 

(Panna Mária vizionárke: Jacinta Gonzalez / Garabandal – Španielsko / r.1961-1965)

................................................................................

 

Zjavenie Panny Marie viz. Mari - Loli / Spanielsko v Garabandale 

Varovanie príde od Boha. Uvidia ho všetci ľudia, kdekoľvek sa budú nachádzať. BUDE TO AKOBY VNÚTORNÉ ZJAVENIE NAŠICH HRIECHOV. Uvidia a pocítia to veriaci i neveriaci, ľudia všetkých vyznaní. Varovanie bude akoby očistenie pred zázrakom....“

(14.9.1965/Panna Mária-Conchita zjavenie v Garabandale-Španielsko)

„Pred zázrakom Boh zošle varovanie, aby nás tak očistil a pripravil na zázrak a aby sme získali dostatok milostí k obráteniu života k Bohu.“ (jún 1977).

PANNA MÁRIA:

„ŽIJETE V DOBE POSLEDNÝCH VAROVANÍ.

Veľmi vás milujem a neprajem si vaše zatratenie.

Proste nás úprimne a my vás vypočujeme.

Mali by ste sa viac posväcovať.

Rozjímajte Ježišovo umučenie.“

 

"Viem, že medzi VAROVANÍM a ZÁZRAKOM UPLYNIE NECELÝ ROK."

(viz. Mária Loli / Garabandal)

-------------------------------------------------------------- 

(Zjavenie v Garabandale) je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista.

Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa jej za to mohli poďakovať.“

(pp.Pavol VI. / Rím r.1966)

------------------------------------------------

 

O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil, a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo - človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov

viz.Martin Gavenda / Dechtice / SR

-----------------------------------------------------------

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)


V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala,
a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí,
týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

 

*2. ZÁZRAK


Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.
 

*3. TREST

 

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.
 

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

 

*1. VAROVANIE


Výstrahami budú isté udalosti na Zemi.
Príde k nim za života Mirjany.

Podľa jej slov stojíme blízko udalostí,

ktoré predpovedala Panna Mária.
-----------------------------------

 

Mirjana si - podľa želania Gospy -
za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča.
Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi,
čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejni tri dni
predtým, ako sa majú uskutočniť.
----------------------------
Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medjugoria.
Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých.
Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí,
že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
---------------------------------------


Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov,
ako sa prezradia tajomstvá:

"Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev.
Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať...
Nie je to ani papier, ani tkanina.
Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi.
On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskôr aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža,
ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú.

Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a
hodvábom.

 

Ivanka:
"Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medjugoria, na budúcnosť Cirkvi.
Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."

 

Gospa:
"Tu sú tajomstvá, deti moje.
To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro!
Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila
tajomstvá,
ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka.
Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy!

Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho
kvôli Pánovi?"
--------------------------------------------

 

*2. ZÁZRAK


Gospa sľúbila, že v Medjugorí urobí veľké znamenie.
Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné.
Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica,
mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie.

 

*1. VAROVANIE

 

Pred znamením v Medjugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta
predznamenia ako varovanie pre svet.

 

Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie,
že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia,

ale už bude neskoro.
Čas milosti, ktorý prezívame teraz, sa skončí."


Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
 

Príspevky