Choď na obsah Choď na menu

Bl. Alexandrina a fatimské posolstvo o zasvätení sveta nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Keď som 13.4.2010 preberal relikviu bl. Alexandriny da Costa od topoľčianskeho koordinátora ovládli ma zvláštne pocity. Priznám sa, že nikdy som nemal zvláštny vzťah k relikviám. Ale Alexandrina moje predsudky zmenila. Z tej vonkajšej stránky chcem veľmi poďakovať PR, že realizovala nápad i konkrétnu ponuku Mariána Peciara a berúc do úvahy jej celoslovenský význam, rozhodla sa financovať zakúpenie nového relikviára. Aj s prispením Miloša Královiča je takto v novom „šate“ od 28.4.2010.

Dôležitejším je však vnútorný vzťah, ktorý som k nej nadobudol.

A čo ma tak silno ovplyvnilo? V jej životopise ma upútal jej hlboký vzťah k fatimskému zjaveniu, ktoré sa udialo len necelý rok pred jej skokom z okna pre záchranu čistoty. Alexandrina dobre poznala, dôsledne žila a verejne rozširovala toto posolstvo, spočívajúce v 1. pokání, 2. prijímaní Eucharistie s hlbokou úctou a vierou, 3. meditácii o živote Ježiša a Panny Márie, 4. každodennej modlitbe sv. ruženca, 5. premieňaní každodenných životných ťažkostí na dobrovoľné obete za hriešnikov a 6. zasvätení Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Pápež Benedikt XVI. tento rok 13. mája vo Fatime doslova povedal: „Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené.“

Alexandrina na sviatok Najsvätejšej Trojice v roku 1936 prešla svojou prvou mystickou smrťou - prudkým záchvatom najstrašnejšej agónie. Veľmi silno vo mne rezonovalo, že práve v tomto období túto jednoduchú dedinskú dievčinu Pán Ježiš poveril šírením posolstva Panny Márie Fatimskej – no nielen pre uskutočnenie zasvätenia Ruska, ale pre celý svet. Jedného rána po svätom prijímaní jej Ježiš povedal:

„Pre lásku, ktorú máš k mojej požehnanej Matke, povedz svojmu duchovnému vodcovi: Ako som požiadal Margitu Máriu (sv. Margitu Máriu Alacoque) o nábožnú úctu k môjmu Božskému Srdcu, tak žiadam teba, aby si podnietila zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky.“

Od tohto dňa sa Alexandrina ponúkla ako obeť na dosiahnutie tohto Ježišovho priania. V septembri 1936 jej duchovný vodca, otec Pinho, doručil kardinálovi Pacellimu (neskoršiemu pápežovi Piovi XII.) v Ríme žiadosť Alexandriny o zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ježišove slová ktoré povedal ochrnutej žene kardinála Pacelliho silne ovplyvnili.

„Na znamenie, že je to moja vôľa, aby bol svet zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky, dopustím, že budeš bolestne prežívať moje pašie a ukrižovanie tak dlho, dokiaľ sa Svätý otec nerozhodne vykonať toto zasvätenie.“ (1938)

Ale Ježiš zároveň chcel, aby celý svet vedel dôvod zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Aby sa konalo pokánie a modlitby! Teda laicky povedané toto zasvätenie sa nedá „vybaviť“ tým, že posunieme Božiu Matku ešte niekde vyššie. Dáme jej na hlavu zlatú korunu alebo budeme bojovať za vyhlásenie novej dogmy. Nie. Toto zasvätenie znamená zmeniť seba! Počúvajme, ako na mnohých miestach Mária prosí: „zmeňte svoj život od základu! Obráťte sa! Robte pokánie!“

Zamyslime sa aj nad tým, čo Ježiš povedal Alexandrine 1. októbra 1954:

Chcem, aby si svet zapálila touto láskou Môjho Božského Srdca, ktorá dnes v ľudských srdciach vyhasla. Založ oheň! Založ požiar! Svoju lásku chcem dávať všetkým ľuďom! Chcem, aby ma všetci milovali! Oni to neprijímajú a nemilujú Ma. Chcem, aby sa skrze teba táto láska rozhorela v celom ľudstve, celkom tak, ako bol skrze teba svet zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu mojej Blahoslavenej Matky.

Prežívajme nanovo (a nielen v júni) úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu a obnovme fatimské poslanie zástupného pokánia prednostne vo svojom živote! Tak sa najlepšie zasvätíme aj Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Túto cestu nám ukázal aj Boží služobník Ján Pavol II.

 Robo, Trnava

http://alexandrinabalasar.free.fr/utrpeni_a_slava_index.htm

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Adriana - Alexandrina da Costa

12. 3. 2021 10:05

Radosť a Pokoj!

Prosím, viete mi povedať, či sa nachádza niekde na Slovensku relikvia bl. Alexandriny da Costa?

Ďakujem za odpoveď.

Adriana