Choď na obsah Choď na menu

Otázky na Administrátora tejto stránky

11. 10. 2013

Tu môžete písať otázky a podľa možností odpíšem.

Nech Vás žehná Pán a daruje svoj Pokoj (Nm 6,24)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Anonym - Varovanie, Zázrak, Trest

11. 10. 2013 21:21

Panna Mária v Garabandale hovorila cez vizionárov, že Trest je podmienený, takže to znamená, že ani nemusí nastať?
Udejú sa všetky tieto udalosti alebo len niektoré?

Admin - Re: Varovanie, Zázrak, Trest

20. 11. 2014 23:09

Všetky 3 udalosti sa udejú, aj ked jeden z nich (Trest) je podmienený.

Prečo sa Trest nakoniec udeje, aj ked je podmienený?

Ked pozorne čítame posolstvá Panny Márie o Veľkom Treste, tak vidíme do detailov, čo sa stane: "Spomínam si na nejaké miesto,kde som videla ľudí ako plačú a matky, ktoré pozdvihovali svoje deti, akoby hovorili Bohu, aby si ich vzal k sebe."
- Na otázku, či videla oheň, viz. Mária Dolores odpovedala: "Oheň, áno. Ľudia bežali smerom k vode, ale ten oheň nič nedokázalo uhasiť. Nikdy som nevidela ľudí uprostred ohňa, len ako pred ním utekali."

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/

Z posolstva jasne môžeme vyrozumieť, že vizionarka videla, ako ľudia utekali pred akýmsi ohńom. To, čo videla sa stane a to podobne ako ked videli fatimské deti muža v bielom (papeža) ako padá pod nárazom strely, čo sa aj stalo, ked bol spáchaný atentát na sv.JPII.

Alebo, ked Panna Mária povedala, že ak sa ľudia neobratia, začne ešte horšia vojna a naozaj začala (2.svet.vojna), pričom tiež bola podmienená. Ved povedala, ak sa ľudia neobratia a ako konkretnu podmienku dala: fatimsku pobožnosť. Kedže ludia neuskutočnili tuto podmienku, tak k vojne nakoniec došlo.

A podobne aj s Veľkým Trestom. Panna Mária dáva prostriedky k tomu, aby k Trestu nedošlo, ale ono nakoniec dôjde, pretože poväčšinu ľudí nevyužíva Jej prostriedky (zasvätenie...sviatosti...pokoj-mier)Admin - Re: Re: Varovanie, Zázrak, Trest

20. 11. 2014 23:10

Odporučam, pozrite si aj iné posolstvá, kde sa píše o Vekom Treste, aj ked z ineho uhla pohladu:

Zj 21, 7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

-----


Božie víťazstvo nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu
po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa“.

(Katechizmus Katolíckej Cirkvi / 675-677)

----
Posolstvo z Akity - Japonsko
“Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest.
- Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo.
- Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých aj zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich.
- Tí, čo prežijú, sa ocitnú v tak dezolátnej situácii, že budú závidieť mŕtvym.
Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane, bude ruženec a znak, zanechaný mojim Synom. Každý deň sa modlite ruženec. Modlite sa za pápeža, biskupov a kňazov.”

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/

Admin - Re: Re: Re: Varovanie, Zázrak, Trest

20. 11. 2014 23:12

viz.Martin Gavenda / Dechtice - SR
Obsahom ďalších tajomstiev je sedem trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania nezmení.

-----

Posolstvo Ježiša Krista - Vassula Ryden / 5.5.2011
"Pamatujte, abyste hlásali Má Poselství po celém světě, neboť zápach smrti dosáhl nebe a trest, který čeká tuto generaci, dopadne na zemi pro její nevěru a odpadlictví.
- Nenasloucháte vyslancům, které vám posílám, a rouháte se Mému Duchu. Mnozí nezodpovědně zraňují Mou Církev tím, že kamenují Mé proroky. Mnozí hynou a nynější viditelná znamení jsou dávána v míře a závažnosti úměrné jejich odpadlictví a hříchům.

Této generaci bez víry hrozí útrapy a strádání. Tato znamení jsou jim dávána právě proto, že se se Mnou odmítají smířit."

------
15.9.1991 Jezis Kristus - Vassula Ryden


Opři se o Mne, požehnaná Mé Duše. Dávám ti Svůj Pokoj. Piš:

*2. ZAZRAK

Ó Jeruzaléme! 1 Obrať své oči k východu a k západu. Obrať své oči k severu a k jihu: Já Jsem zde! Skutečně vám říkám, že ještě jednou na vás bude vylit Můj Duch a Můj Obraz se rozestře po tváři světa. Co jsem plánoval, to se stane, a co jsem vám řekl, to se splní. Pojďte až ke Mně a pozorně naslouchejte: dnes k vám přicházím, až k vašim dveřím, a držím v rukou korouhev Míru. Přicházím tě zachránit, Jeruzaléme. Na korouhvi je psáno: Věrný a Pravý, 2 Král králů a Pán pánů 3 Uslyším od tebe, Jeruzaléme, "můj Králi, Tobě náleží úcta", nebo ještě budete v nevědomosti, kdo vám nabízí Svůj Pokoj ... nyní? Poznáte v těchto posledních dnech přede Dnem Trestu, Mého Svatého Ducha, který sestoupil shůry ve vší Slávě, aby s vámi přebýval?

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/

Admin - Re: Re: Re: Re: Varovanie, Zázrak, Trest

20. 11. 2014 23:13

Ježiš Kristus - stigmatička Terezia Neumannova / 1946

"Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť…
Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca.
(* 3. TREST)


Horúci vietor, prinášajúci piesok, bude predchádzať ošklivému počasiu a údery ako údery cepu rozryjú zem.
- V množstve oblakov a červených požiarov sa budú mihotať ničivé blesky, ktoré všetko spália.
- Všetko, čo sa milkovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené.
- Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby, ktoré boli vybudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie zlovôle, ktorá všetkým opovrhuje.
Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný omyl, ktorý nikdy nebol učením môjho evanjelia.
Za studenej zimnej noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte rýchle okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesväť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí zem. Pre teba, zástupca, ktorý si mi zostal verný. Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcu a pastiera svojich duší.
Zverte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa o tieto veci, pretože vám nemôžu uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopusťte, aby ste pochybovali o svojej záchrane. Čím silnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.
Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné a neviditeľné súženia, ktoré vás budú trápiť, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, za mojich zblúdilých kňazov, aby som im mohol v poslednej hodine darovať milosť dokonalej ľútosti. Moja láska vám to vynahradí.

II. príchod Ježiša Krista
Čakajte jeden deň a noc a deň a noc, a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom, a po hrôzach dlhých temnôt príde nový život spolu s pokornou vďakou.
Žite podľa môjho ducha, proste skromne, v mieri a láske!"
------

Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1837)
(* 3: TREST)


„Bůh sešle dva tresty:
jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.
Druhý bude mít svůj původ z nebe:
na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.
- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.
- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.
- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“
- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.
- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..
To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry.

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/

Admin - Re: Re: Re: Re: Re: Varovanie, Zázrak, Trest

20. 11. 2014 23:15

10 tajomstvá z Medjugorie

Posolstva Panny Márie (Gospa)

V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má by desať.
Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medjugoria.
Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť.

*2. ZÁZRAK

Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením,
o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení.
Toto znamenie bude tretím tajomstvom.

Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.

*3. TREST

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé,
a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé.

Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a

môžu byť anulované obrátením sveta.

Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený.
Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva,

bolo zmiernené pôstom a modlitbou.

Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s nimi,
ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995:
"Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu,
potom prečo sa máte báť toho, čo príde?
Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest,

pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."
-------------------------

Marie -Julie Johanny oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú hľadať všetkých Božích nepriateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – Dni súvisiace so Svätou Obetou a s Bolesťami Panny Márie. (4. január, 1884).

Panna Maria 20. 9. 1882.: „..peklo bude vypustené na Zem. Hrmenie a blýskanie zapríčiní, že tí, čo nemajú vieru a vieru v Moju Silu, zomrú od strachu.“

“Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude schopný pozerať na zem a na príšerné farby, ktoré bude mať – bez toho, aby v tom momente nezahynul.”

“Obloha bude v plameňoch , zem dostane trhliny. Treba všade nechať svietiť požehnané sviečky. Žiaden iný objekt svetlo nevydá. JEDNA sviečka postačí na celé trvanie noci pekla. V domoch skazených a rúhačov sviečky nevydaju svetlo.”

“NIKTO mimo úkrytu neprežije. Zem sa zatrasie ako pri súde a strach bude obrovský. Áno , budeme počúvať modlitby tvojich bratov. Budeme ich potrebovať na oslavu Kríža. … “

(8. december 1882).

“Panna Mária hovorí: „Všetko sa zatrasie , okrem toho kusu nábytku, kde bude horieť sviečka. Zhromaždite sa okolo môjho požehnaného obrazu a okolo kríža. To vás udrží mimo tohto teroru.“

“Počas tejto tmy budú diabli nadobúdať ohavné tvary. Oblaky červené ako krv sa budú pohybovať po oblohe. Hromy budu otriasať zemou a blesky pretínať nebo. Zem sa bude otriasať v základoch. More sa zdvihne a jeho hučiace vlny sa rozlejú na pevninu…”

“Planéta sa stane obrovským cintorínom . Mŕtvoly hriešnikov budú pokrývať zem. Tri štvrtiny populácie na planéte zahynie. ”

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/trest/