Choď na obsah Choď na menu

John Leary a jeho falošné vízie o Veľkom Varovaní

John Leary je jeden z mnohých falošných vizionárov, ktorí zažili obrátenie (metanoya) vo svojom živote, čiže spoznali väčšiu Božiu lásku a tak aj zmenili svoje životy k lepšiemu. Avšak aj napriek tejto veľkej milosti znova upadli do hriechu pýchy, keď prijali falošného ducha a s ním aj posolstvá, ktoré od neho dostávajú vo forme „vnútorného hlasu.“

                Jedná sa o mimoriadnu schopnosť vnímať (počuť a vidieť) hlasy a obrazy vo svojej mysle (nie zmyslami uší, či očí), ktoré daný vizionár dostáva od falošného ducha-padlých anjelov-démonov, či zatratených duší. Títo duchovia sú preto falošní, pretože sa predstavujú ako Svätí, čiže prichádzajú v podobe svätých anjelov alebo duší spravodlivých ako je Panna Mária a iní blahoslavení, či svätí z nebeského kráľovstva, a dokonca aj v podobe samotného Boha (Ježiša Krista). Avšak táto ich podoba, ktorá sa prejavuje svojim duchovným výzorom je len napodobenina a ich slová (posolstvá) sú toho dôkazom.

                Posolstvá sú falošné nie len svojim štýlomrečou, ale aj obsahom, ktorý nezodpovedá teologickej a mravnej pravde o živote človeka i Božieho plánu s ním. Pre tých, ktorí nedokážu rozlíšiť, či sa jedná o falošného ducha a to v štýle a reči daného posolstva, tak pre nich je ľahšie rozoznať pravdu zo samotného obsahu posolstva.

 

1.Obsah posolstiev sa nenaplnil podľa vízie:

Napr.John Leary prijal vnútorným hlasom posolstvo, kde sa hovorí o tom, že za čias pp.Jána Pavla II. nastane schizma, počas ktorej bude na Petrovom Stolci, čiže na mieste pápeža (vo Vatikáne) falošný pápež (antipápež). To bolo zjavené v r.1996 a ako vieme, tak do konca života bl.Jána Pavla II. vo Vatikáne nebol iný pápež (antipápež-protipápež).

 

Porovnaj posolstvo od John Leary zo dňa 16. 8.1996 (údajne od Pána Ježiša Krista):

„Môj synu, už raz som ti ukázal tú víziu s pápežom. Vidíš symptóny jeho ťahanice s tými, ktorí ho chcú zbaviť pontifikátu. Moja Matka ho bude mať vo svojej ochrane, až bude viesť rozpadnutú Cirkev po schizme. Zničenie pápeža je už premyslené, ale tí ľudia nebudú v stave ho zabiť. Priprav sa, môj ľud, až rozpad znova zaatakuje moju Cirkev. Diabol má krátky čas pre kontrolovanie ľudskej viery.

Uvidíte zástupcu pápeža – zvaný „malý roh“ (apokalyptický), ktorý mojej Cirkvi prinesie odpad a rúhačstvo. On povedie dokonca vyvolených. Zostaňte verní mojim základom viery a ctihodnému Jánovi Pavlovi II., pretože on je pravým pápežom pre tieto časy. Nasledujúceho pápeža neuznávajte za pravého – on bude podvodník, a povedie vás ku zlu.

Vo všetko sa držte mojich slov a nedajte sa oklamať ani biskupmi, ani kňazmi, ktorí vám budú predkladať herézy ako dogmy. Proste o moju pomoc a ja vás obdarím darom rozoznávania a bystrosti, keď ma o to poprosíte.“

 

Čo z toho vyplýva?

Podľa tohto posolstva by sa malo ešte za čias (pontifikátu) Jána Pavla II. udiať verejná schizma (dvojpápežstvo), kedy vo Vatikáne by bol falošne dosadený protipápež, ale to sa nestalo.

Stalo sa, že v tom čase  istý muž sa vyhlasoval za pápeža, ale túto funkciu nezastával vo Vatikáne, takže ak by bolo  toto posolstvo od Boha, tak nesúviselo by s touto skutočnosťou.

Ďalej sa v posolstve spomína, že nasledujúceho pápeža nemáme počúvať, lebo pravým bude naďalej Ján Pavol II.

Stalo sa, že iní falošní vizionár (Milan A. z mesta Košice) prijímal podobne posolstvá, kde údajne po smrti Jána Pavla II. nastala spomínaná schizma a to takým spôsobom, že Ján Pavol II. vstal z mrtvych, ale oni ho neprijali. Čiže podľa posolstva Ján Pavol II. bol naďalej pápežom, aj ked prenasledovaný, či v skrytosti, ale právoplatný a novozvoleného pápeža Benedikta XVI. sme podľa jeho posolstva nemali prijímať za pravého pápeža.

                Ak sa niekto nazdáva, že posolstvá od Milana A. sú pokračovaním Johna Leary-ho, tak sa veľmi mýli (iba ak pokračovaním pôsobenia falošného ducha) pretože bl.Ján Pavol II. je v Nebi (aj podľa zjavenia v Medjugorie) a Benedikt XVI. je naďalej právoplatným pápežom. Takže nie lenže posolstvo od Milana A. je falošné, ale aj od Johna Leary-ho a to nie len preto, lebo nedošlo k verejnej schizme, ale ani v skrytosti.

 

 2.Obsah posolstiev Johna Leray-ho nezodpovedajú skutočnosti, ktorá sa má udiať v posledných časoch pred koncom sveta:

John Leary osobne povedal na svojej prednáške tieto slová:

„Teraz príde na rad téma o antipápežovi. Vo Svätom Písme je nazvaný falošným prorokom  „malým rohom“ (beštiou) – on má niekoľko mien.

Po VAROVANÍ pápež utečie z Vatikánu a antipápež zasadne na jeho miesto.

 Vtedy nastane čas donucovacieho označovania ľudí znamením beštie. Bude to čas úteku, naši anjeli nás vyvedú...“

 

Čo je na tejto vízie falošné?

Je to v postupnosti, ktorá nasleduje po VAROVANÍ.

Pravdou je, že Varovanie od Boha príde, ale klamstvo je, že po Varovaní by mal pápež utiecť z Vatikánu a na jeho miesto by mali dosadiť falošného pápeža.

Keď porovnáme predošlé posolstvo o Jánovi Pavlovi II. s týmto, tak vidíme, že aj v tomto si protirečia, pretože Veľké Varovanie od Boha nenastalo ani za jeho pontifikátu a keď nastane v blízkej budúcnosti, tak po ňom nepríde hneď prenasledovanie a falošný pápež (ako to uvádza John Leary), ale hneď po Varovaní sa väčšina ľudí obráti, čiže zmení k lepšiemu - čo nie lenže pápeža upevní v jeho pôsobení, ale aj väčšina ľudstva príjme za zástupcu Ježiša Krista na zemi.

Z toho vyplýva, že po Varovaní nenastane hneď prenasledovanie (označkovanie-čipovanie) a nastúpenie antipápeža, ale naopak najprv nastane „nová jar“ obnova Cirkvi a pokoj pre celý svet. Toto Varovanie ukončí predošlé vojny a hneď po Varovaní Boh zošle svojho Ducha Svätého ako II.Turíce, čo bude súvisieť s Veľkým Zázrakom a vyhlásením 5. Mariánskej Dogmy (Spolyvykupiteľka-Prostrednica-Orodovnica), čo sa udeje na III.Vatikánskom Koncile.

Keď toto vieme, potom vízie Johna Leary-ho si protirečia a ich postupnosť v nasledovaní rôznych udalostí sa nezhoduje s pravdivou postupnosťou.

Viac o falošných prorokov na :  http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/Viac tu: http://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/news/john-leary-a-jeho-falosne-vizie-o-velkom-varovani/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.